Akciový tovar

Kontakt

S Trades s.r.o.

Košické Olšany č.284, 044 42

IČO: 45 661 821

DIČ: 202 309 5426

IČ DPH: SK202 309 5426

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro ,Vložka č. 26099/V

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna č.3, 043 79, Košice 1

tel.č. 055/6220 781

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o tento produkt alebo máte nejaké otázky, môžete nás kontaktovať krátkou správou.